Salta direttamente al contenuto


Murarte Torino


Sei qui: Città di Torino > Murarte > Archivio > Video

V I D E O

MURARTE - PROGETTI DIVERSI

7 Arti in 7 Giorni - 2012 - https://www.youtube.com/watch?v=81JJ95LjjCE

Intervista Ass.ra Marta Levi - https://youtu.be/vjj7Aeqwb7U

Murarte Sport - 2010 - https://youtu.be/7j3zEuj5GDc

Turin 2007 - Sign of Europa - https://youtu.be/12aCi6sBh70

Riqualificazione urbana - 2007 - https://youtu.be/DxeNpeN1jK0

Street Attitudes 2003 - Torino - https://youtu.be/-y3wEUFK0Ww


PICTURIN 2010/2012


Torino Mural Art Festival - https://youtu.be/sSvrlTh4pxs

Hiroshima Mon Amour - https://youtu.be/U7K46auJgs8

Scuola "J.J.Rousseau" - https://youtu.be/avmTe8DkMUQ

Augustine Kofie - https://youtu.be/_fQWxJy98AM

Parco Dora Walls - https://youtu.be/PjYIK0sqP5E

Ospedale Amedeo di Savoia - https://youtu.be/sd1dThpkMLU

Picturin 2011 - True Quality - https://youtu.be/AxL6e2t4j_k

Anyway Flyaway - https://youtu.be/k4tYbOfKiWI

Piscina Colletta Wall - https://youtu.be/hDdMQkdB7vY

Night @ Border Land - https://youtu.be/CcaNx8e4X0Y

Graffiti per Torino - RAI3 - https://youtu.be/n0LL602hn9c

Palazzo Nuovo - via Verdi - https://youtu.be/lhwxnKSMUbE


PIAZZA DEI MESTIERI 2015

Concorso Nazionale di Street Art "I grandi personaggi dello sport",
realizzato dall'Associazione Piazza dei Mestieri
in collaborazione con Murarte - https://youtu.be/rTHNxQo-K98