Edicioni ne gjuhen shqipe - Edizione in lingua albanesefaqja e pare > zbulo > marreveshja e stabilizim asocimit midis be dhe shqiperise

Marreveshja e Stabilizim Asocimit midis BE dhe Shqiperise

Publikuar 21.5.2009

Ne daten 1 prill 2009 hyri ne fuqi MSA, midis Shqiperise dhe vendeve te BE.
Respekti për parimet demokratike dhe të drejtat e njeriut, siç janë shpallur në Deklaratën Universale të së Drejtave të Njeriut dhe siç janë përkufizuar në Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, në Aktin Final të Helsinkit dhe në Kartën e Parisit për një Europë të Re, respekti për parimet e së drejtës ndërkombëtare, ato të shtetit të së drejtës si edhe për parimet e ekonomisë së tregut, siç pasqyrohen në Dokumentin e Konferencës së Bonit të KSBE-së për Bashkëpunimin Ekonomik, formojnë bazën e politikave të brendshme dhe të jashtme të Palëve dhe përbëjnë elementët thelbësorë të kësaj Marrëveshjeje.
Por çfare parashikon me hollesisht kjo marreveshje? Ne linkun e meposhtem, keni tekstin e plote te saj, botuar nga Ministria Shqiptare e Integrimit:
http://mie.gov.al/skedaret/1159172211-SAA%20Final%20Shqip%2002.06.06.doc