Traduzioni in rumeno

Accesul la locuințe sociale

10 Settembre 2021

În ianuarie 2010, regiunea a publicat o nouă lege privind locuințele sociale (L.R. 3/2010) care abrogă regula anterioară și delegă …leggi di più…

Beneficii pentru chirie

10 Settembre 2021

Regiunea dintre municipalitățile de reședință recunoaște o contribuție pentru toți deținătorii de contracte cu dificultăți economice. CONTRIBUŢIE Periodic, municipalitățile emit …leggi di più…

Cerere de invaliditate

14 Settembre 2021

Cetățeanul intenționează să depună o cerere pentru recunoașterea invalidității civile, a orbirii civile, a surdității civile, a handicapului și a …leggi di più…

Examinare medicală și raport

14 Settembre 2021

Odată ce cererea este depusă la INPS prin internet, asociații sau centru de servicii calificat, se stabilește o dată pentru …leggi di più…

TorinoFacile

14 Settembre 2021

Cu TorinoFacile poate accesa un set de servicii online capabile să înlocuiască ghișeele municipale De exemplu: solicitați și tipăriți certificate …leggi di più…

INPS online servicii

14 Settembre 2021

INPS oferă cetățeanului un serviciu online la care puteți accesa cu codul dvs. personal, un cod secret numit Număr de …leggi di più…

Plângeri online – Poliție

14 Settembre 2021

De acasă, de la birou sau dintr-un alt spațiu cu conexiune la internet, puteți începe procesul de depunere a unei …leggi di più…

Online Supermarket

14 Settembre 2021

Mai jos vom insera site-ul: supermercato24.it de distribuție pe scară largă, care oferă posibilitatea de a cumpăra online și de …leggi di più…

ACI Torino – serviciu de ușă pentru cetățeni cu dizabilități

14 Settembre 2021

Cetățenii cu dizabilități pot solicita direct efectuarea practicilor auto la reședința sau structura dvs. fără costuri suplimentare, comparativ cu tarifele …leggi di più…

Clădire rezidențială privată: contribuție necesară (Legea 13/89)

14 Settembre 2021

O contribuție economică se acordă cetățenilor cu dizabilități pentru a depăși și a elimina barierele arhitecturale. Cererea, semnată de persoanele …leggi di più…

Clădire rezidențială privată: cerere de intervenție (Legea 13/89)

14 Settembre 2021

Ar putea fi posibilă intervenția ATC pentru lucrări care vizează eliminarea barierelor arhitecturale în interiorul apartamentelor ERPS cu finanțare din …leggi di più…

Beneficii fiscale – IVA și IRPEF

14 Settembre 2021

Termenul „beneficii fiscale” înseamnă un tratament preferențial acordat într-un anumit caz, care se exprimă în general prin aplicarea unei cote …leggi di più…

Lo.C.A.Re: închiriere convențională, asistată, rezidențială

14 Settembre 2021

Lo.C.A.Re. este un centru de servicii pe care Comune di Torino l-a creat pentru a încuraja potrivirea cererii și ofertei …leggi di più…

Cerere de agravare

14 Settembre 2021

În cazul în care persoana deja declarată invalidă prezintă o agravare a stării de sănătate, poate depune o cerere de …leggi di più…

Impozit pe moștenire și donație

14 Settembre 2021

Legislația fiscală recunoaște un tratament preferențial atunci când o persoană cu handicap grav beneficiază de transfer. În aceste cazuri, de …leggi di più…

Recurs

15 Settembre 2021

Există două forme de protecție în procesul de invaliditate civilă:

Certificat de handicap (L.104 – 2/2/92)

15 Settembre 2021

Certificatul de handicap și invaliditatea civilă nu sunt aceleași

Activități de suport pentru integrare

15 Settembre 2021

Pentru desfășurarea de activități de sprijin în favoarea elevilor cu dizabilități la diferitele niveluri ale școlii, chiar mai mari, dotările …leggi di più…

Dreptul la studiu (legea 104/1992)

15 Settembre 2021

Dreptul la studiu este acordat în toate instituțiile de învățământ. Acest drept este garantat de toate persoanele cu responsabilități în …leggi di più…

Transformarea permisului de ședere de la studiu la muncă

15 Settembre 2021

Conversia permisului de ședere de la studiu la muncă este posibilă atunci când solicitantul este titularul unui permis și nu …leggi di più…

En.a.i.p. Piemonte

15 Settembre 2021

En.A.I.P. Piemonte este o companie socială non-profit care îmbunătățește resursele umane, concentrându-se pe cercetarea muncii, îndrumarea și crearea de afaceri. …leggi di più…

Concesiune și distribuție

15 Settembre 2021

Odată finalizată procedura de sănătate, procedura prevede transmiterea raportului către persoana în cauză cu o scrisoare semnată de

Plata Pensiunilor În Străinătate

15 Settembre 2021

Prestațiile sociale (pensii, indemnizații, indemnizații acordate pentru invaliditate civilă; pensii și indemnizații sociale) nu sunt exportabile în

Pensiuni neexportabile

15 Settembre 2021

Conform reglementărilor UE, unele servicii nu sunt exportabile către statele membre ale Uniunii Europene. Aceste beneficii trebuie furnizate

Care Sunt Tipurile De Pensiune

15 Settembre 2021

INPS oferă diferite tipuri de prestații de pensie pe baza managementului sau fondului din care aparțin membrii și a contribuției …leggi di più…

Baza de date a oportunităților de formare profesională

16 Settembre 2021

Serviciul este promovat de Regione Piemonte. Puteți căuta cursuri de formare active pe teritoriu prin combinarea mai multor criterii de …leggi di più…

Università degli Studi di Torino

16 Settembre 2021

Universitatea din Torino a înființat o structură specială numită Sectorul de integrare a studenților cu dizabilități pentru a oferi un …leggi di più…

Politecnico di Torino

16 Settembre 2021

Politecnico, cu accent pe acordarea integrării studenților, oferă posibilitatea de a studia în condiții egale cu alți studenți. Serviciul oferă …leggi di più…

Plasare direcționată și cota de rezervă

16 Settembre 2021

Legea privind reforma pieței muncii pentru persoanele cu dizabilități a introdus noul principiu al plasamentului vizat. Accentul este promovat inserarea …leggi di più…

Permise de muncă

16 Settembre 2021

Legea a recunoscut angajaților cu dizabilități severe posibilitatea absenteismului de la muncă datorită acordării concediului plătit numit 104. Pentru acest …leggi di più…

Licență specială de conducere a categoriei: construcție si reînnoire

17 Settembre 2021

Realizare: Licența specială este un permis de conducere care certifică adecvarea șoferului cu dizabilități de a conduce o mașină modificată …leggi di più…

Verificare lunară

17 Settembre 2021

Alocația lunară este un beneficiu economic, plătit la cerere, în favoarea subiecților cărora li se acordă o reducere parțială a …leggi di più…

Licență de conducere categorie specială: apel

17 Settembre 2021

Șoferul care, după o vizită la Comisia medicală locală, nu este de acord cu hotărârea pronunțată, poate efectua, la cererea …leggi di più…

Pensie Pentru Dizabilitate

17 Settembre 2021

Pensia de invaliditate se acordă persoanelor cu dizabilități și persoane cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între optsprezece și șaizeci și …leggi di più…

Indemnitate acompaniatoare

17 Settembre 2021

Indemnizația de însoțire pentru cetățenii recunoscuți ca invalizi civili a fost stabilită prin legea din 11 februarie 1980, nr. 18 …leggi di più…

Pensiune pentru orb civil absolut

17 Settembre 2021

Pensia pentru nevăzători absolut a fost stabilită prin legea din 10 februarie 1962, n. 66 „Noi prevederi referitoare la lucrarea …leggi di più…

Serviciu Taxi Bun Cum Să Ceri

21 Settembre 2021

Serviciul „Bonuri de taxi” – cum să îl solicitați Orașul Torino, în aplicarea Legii 104/92 (articolul 26, alineatul 2), a …leggi di più…

Indemnitate acompaniatoare

22 Settembre 2021

Indemnizația de însoțire pentru cetățenii recunoscuți ca invalizi civili a fost stabilită prin legea din 11 februarie 1980, nr. 18 …leggi di più…

Indemnitate acompaniatoare pentru orbii civili absoluți

22 Settembre 2021

Indemnizația de însoțire pentru nevăzători absolut a fost stabilită prin legea din 28 martie 1968, nr. 406 „Reguli pentru acordarea …leggi di più…

Pensiuni pentru orbul parțial

23 Settembre 2021

Pensia pentru nevăzători parțiali, cu o viziune reziduală care nu depășește o douăzecime la ambii ochi cu posibilă corecție, a …leggi di più…

Pensiuni pentru orbul parțial

23 Settembre 2021

Pensia pentru nevăzători parțiali, cu o viziune reziduală care nu depășește o douăzecime la ambii ochi cu posibilă corecție, a …leggi di più…

Acces cu mașina la cimiterii din Turin

5 Ottobre 2021

În marile cimitire din Torino, datorită extinderii lor, intrarea cu mașina este posibilă dacă vizitatorul se află într-una dintre următoarele …leggi di più…

Pasul European Pentru Persoane Cu Handicap

5 Ottobre 2021

Decretul prezidențial nr. 151 publicată în Monitorul Oficial nr. 203 din 31.08.2012, conținând modificări la D.P.R. 16.12.1992 n. 495 și …leggi di più…

Parcare Rezervată: Rezervare Parcare Pentru Personam

5 Ottobre 2021

Actualizare din 28/01/2020: cu rezoluția Consiliului municipal nr. mech. 2020 00249/119 din 28 ianuarie 2020, persoanele cu dizabilități și deținătorii …leggi di più…

Acces La Ztl În Turin Pentru Deținătorii De Pass Dezabili

5 Ottobre 2021

Din 16 februarie 2004, noul sistem de control al accesului la ZTL prin ușile electronice a intrat în vigoare (vezi …leggi di più…

Indemnitate de comunicare pentru surzi

7 Ottobre 2021

Indemnizația de comunicare pentru surzi a fost stabilită prin legea din 21 noiembrie 1988, nr. 508 „Reglementări suplimentare privind asistența …leggi di più…

Facilități pentru achiziția de vehicule

7 Ottobre 2021

Pentru persoana cu dizabilități care cumpără sau adaptează un vehicul în numele său (sau al familiei sau al copilului său …leggi di più…

Transport Feroviar

7 Ottobre 2021

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1371/2007, a fost introdus definitiv sensul de „persoană cu dizabilități” sau …leggi di più…

Ticket

7 Ottobre 2021

Scutirea de bilete sanitare pentru spectacole de specialitate este prevăzută în diferite forme:

Scutire de invaliditate

7 Ottobre 2021

O recunoaștere a invalidității acordă dreptul de scutire pentru unele dintre toate serviciile ambulatorii de specialitate. Scutirea de invaliditate este …leggi di più…

Deduceri fiscale

7 Ottobre 2021

În sprijinul persoanei cu dizabilități există mai multe facilități. Pentru informații, consultați site-ul Agenzia delle entrate

Zboruri de sănătate

7 Ottobre 2021

În primul rând, există trei tipuri de „zboruri medicale”, și anume ambulanța aeriană, ambulanța aeriană și escortă medicală pe avion. …leggi di più…

Handicap

7 Ottobre 2021

Legea 118 din 1971 a stabilit că „cetățenii cu dizabilități congenitale și / sau dobândite (inclusiv) rezultatele permanente ale infirmităților …leggi di più…

Sida tehnică și it: beneficii fiscale și contribuții regionale

12 Ottobre 2021

Concesiuni fiscale Există posibilitatea de a beneficia de scutirea oferită de Agenția pentru venituri care constă în aplicarea cotei reduse …leggi di più…