الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > storie di cimiteri islamici di torino

Storie di Cimiteri islamici di Torino

نُشر بتاريخ 2010.11.04

Cimitero

Al Cimitero Parco, nel Comune di Torino, una area di circa 600 mq è destinata alla Comunità Islamica. Questa superficie è attualmente sufficiente a coprire ampiamente il fabbisogno di sepolture. ‘Per quanto riguarda i riti funebri, la comunità islamica prende accordi direttamente con le aziende ospedaliere; nei casi in cui sia coinvolta la nuova struttura obitoriale della Città, è permesso lo svolgimento dei riti secondo le usanze delle singole comunità religiose‘. Il testo integrale

عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page
جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )