الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > l'università coranica al-azhar

L'università Coranica Al-Azhar

نُشر بتاريخ 2010.11.12

L'Università Coranica Al-Azhar del Cairo è il più antico istituto accademico religioso del mondo islamico. Fondata nella capitale egiziana nel 970 circa. All'inizio fu un centro di studio e insegnamento del credo ismailita ma, dopo la riconquista dell'Egitto al sunnismo da parte del Saladino, è diventata la più prestigiosa sede di elaborazione del pensiero sunnita, seguita da quelle di Fez (Marocco) e Tunisi. Dopo un periodo di alterne fortune, in cui assunse comunque rilievo lo sviluppo di molti settori accademici, in particolare di teologia, diritto e scienze naturali, nel 1872 l'università ottenne il privilegio di conferire titoli. Al Azhar è nota per fornire pareri (fatwe) sulle principali questioni riguardanti l'islam; tra gli ultimi quelli sul velo islamico, il terrorismo, l'omosessualità

Il testo integrale: Ansa

عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page
جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )