الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > l’algeria

l’Algeria

نُشر بتاريخ 2011.02.01

Tra i paesi nordafricani che formano il Maghreb, l’Algeria , con il suo vasto territorio, ne è parte integrante. Con una superficie di oltre 2.300.000 kmq è il secondo stato dell’Africa (il primato spetta al Sudan) ed il decimo al mondo in ordine di grandezza. Di quest’area vastissima, l’85% appartiene al Sahara con enormi distese sabbiose e rocciose. I cristiani algerini sono solo poche decine in tutto, in un paese esteso sette volte l’Italia con 36 milioni di abitanti La sua struttura geografica è ben definita: a nord la costa che si affaccia sul mediterraneo per 1.200 km, è attraversata dalle catene dell’Atlante che dividono in modo netto la zona mediterranea da quella sahariana

Il testo integrale: Itinerari Africani

video1 Algeria : Inno nazionale
Video 2
Video 3
Video 4

عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page
جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )