الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > la poligamia

La poligamia

نُشر بتاريخ 2010.12.15

La poligamia


lo Stato italiano riconosca solo a una delle spose il titolo di moglie ufficiale non permette di rispettare il principio dell'uguaglianza. In queste condizioni, argomenta come Mario Scialoja, presidente della Lega musulmana in Italia, "secondo le stesse leggi dell'Islam la poligamia non è consentita. la poligamia è contraria al nostro concetto di uguaglianza, ma è vero anche che occorre rispettare una donna che ha contratto matrimonio secondo la religione e la legge del suo paese e che non può essere spogliata di ogni diritto una volta arrivata qui.
Fonte e testo integrale: la Repubblica

Benefici fiscali per chi pratica la poligamia

In Gran Bretagna è vietata la poligamia, ma l'immigrato ha il diritto di portare le mogli con lui se questo matrimonio poligamico è stato contratto nel suo Paese d'origine. In passato anche in Italia c'è stata una sentenza che ha riconosciuto il pagamento degli assegni familiari a un immigrato che aveva in Italia due mogli sposate in patria

Fonte e testo integrale: L'occidentale

عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page
جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )