الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > cineclub 12-15

Cineclub 12-15

نُشر بتاريخ 2010.12.14

cinema-6

Il 15 dicembre 2010, ore 16.00 al Cinema Massimo in via Verdi 18 a Torino, avrà luogo la prima proiezione del Cineclub rivolto ai ragazzi e ragazze dai 12 ai 15 anni “Sottodiciotto Filmfestival”. L’ingresso a questa serata inaugurale sarà gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le proiezioni successive sono ogni mercoledì alle ore 17.45 al cinema centrale, in via Carlo Alberto 27, a Torino

Il 12 gennaio 2011: Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro
Il 26 gennaio 2011: Invictus – L’invincibile
Il 9 febbraio 2011: Fantastic mr. fox
Il 23 febbraio 2011: Pa-Ra-Da
Il 9 marzo 2011: Le avventure straordinarie di Adèle Blanc-Sec
Il 23 marzo 2011: Un ponte per Terabithia
Il 6 aprile 2011: Bandslam – High school band
Il 13 aprile 2011: Kamchatka
 

La tessera Cineclub 12-15 per 8 proiezioni è di  5,00 €. Per informazioni si può contattare il numero di Aiace Torino, che ha organizzato la rassegna sul numero  011538962 o visitare il sito di Aiace Torino

Image Gallery

Cineclub 12-19

Cineclub 12-18

Cineclub 12-15

Cineclub 12-17

Cineclub 12-21

Cineclub 12-20

Cineclub 12-22

Cineclub 12-16 عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page


جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )