الموقع باللغة العربية - Edizione in lingua araba


Skip Navigation

روابط مفيدة

المقالات الأخيرة في scoprire

La Donna Infedele Regno del Marocco: Quadro storico delle relazioni con la Repubblica italiana Che differenza c’è tra profughi e rifugiati?

تصميم الموقع

الصفحة الأولى > scoprire > alla scoperta del mondo dell'islam

Alla scoperta del mondo dell'Islam

نُشر بتاريخ 2011.03.30

Alla scoperta del mondo dell'Islam

'Il Cairo e Damasco all’epoca sono rette dai sultani mamelucchi, una casta di schiavi militari turchi e caucasici che aveva rovesciato gli Ayyubidi (la dinastia del 'Saladino') intorno alla metà del XIII secolo e che aveva fermato l’ondata mongola che nel 1258 aveva spazzato via l’ultimo califfo ‘abbaside' di Baghdad

In seguito, sempre i Mamelucchi (mamlùk significa appunto 'posseduto', 'possesso di') avevano eliminato l’ultimo avamposto crociato a San Giovanni d’Acri'

(Fonte e articolo integrale: Rinascita )

عودة | نسخة سهلة الطبع | Haut de page
جميع حقوق النشر محفوظة © لبلدية تورينو - معلومات قانونية
شروط الاستخدام والخصوصية وبصمة المتصفح - الصفحة باللغة الايطالية
(Software powered by Big Medium )